cesta – na jaře, v létě, na podzim, v zimě – pořád ta samá cesta – jak se na ní díváme – tak po ní kráčíme

silvia plecháčková

Regresní terapie

O co jde ?

Regresí terapie není hypnóza a už vůbec ne taková, jakou ukazují ve filmech.

Psychické a psychosomatické potíže lidí jsou v podstatě následky traumat prožitých v minulosti. Či už dětství, nebo hlubší minulost.

Vše, co člověk prožil, je chronologicky uspořádáno na časové stopě. Regrese je vlastně vědomé vzpomínání si. Pod vedením terapeuta si vybavujeme potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním jsme schopni se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými jsme prošli. Po čas regrese se podíváme do místa a času, kde proběhla situace, která nám zanechala stopu v naší paměti a v tomto životě
nám různé situace spouští vzpomínky z této doby, které si vůbec neuvědomujeme.

Terapie nabízí možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec.
Poskytuje zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přináší vysvětlení našich problémů.

Tím že si uvědomíme co se vlastně děje, dochází k rozpuštění vzpomínky uložené v naší časové stopě a tím i k rozpuštění v našem podvědomí. Jedná se o individuální terapii.

Je důležité, aby jste věděli, že jsem průvodce. Proto Vás provázím a netlačím. Provedu Vás jen tam, kam si sami dovolíte. Nemůžu a ani nechci Vás někam tlačit ani přesvědčovat. Vše má svůj čas.

Místo: Albrechtičky 109

tel.: 606060966

Termín si domluvíme telefonicky, emailem nebo přes messenger .

Mé FB jméno je Silvia Plecháčková.