cesta – na jaře, v létě, na podzim, v zimě – pořád ta samá cesta – jak se na ní díváme – tak po ní kráčíme

Silvia Feera

Uzdravení

energetické uzdravení Duše a těla

Tohle uzdravení není o tom, že se něco uděje za vás, bez vás. Tohle je o tom, že jste plně přítomní a otevření. Že dovolíte, aby se udělo, co se udít má. Někdy uzdravení proběhne hned, někdy se otevře proces. Je to individuální.

Jsem Prostředník … 

Skrze mě uzdravují světelné bytosti na různých úrovních.  Ony nemůžou uzdravovat beze mne, já nezmůžu uzdravovat bez nich.  Nejdříve se uzdravuje na úrovni Duše, pak se to odráží na těle. No někdy se to děje i naopak.

Sezení trvá nejméně hodinu a samotné uzdravování – působení energie, nejméně 50 minut.  Vše záleží na Vás.  Energie proudí přes moje dlaně a oči. Po čas působení energie, můžete cítit horko, brnění, tlak, různé emoce ….  Vše spolu konzultujeme a taky vám řeknu, co je potřeba dělat. Jsem prostředník, léčí ony, světelné bytosti. Komunikují se mnou po čas celého procesu, neverbálně – vnitřně. Můžete po celý čas se mnou mluvit, říkat co cítíte, vnímáte nebo se ptát, plakat, smát se, vyjadřovat slovně nahlas vše, co cítíte. Světelné bytosti komunikují zároveň s vaším Vyšším Já – Duší, s průvodci či Andělem strážným. Když přijdete na léčení, znamená to, že souhlasíte. Taky u léčení na dálku potřebuji souhlas. Vždy potřebuji souhlas, a když chcete, aby byl léčený někdo z vašich blízkých, potřebuji jeho souhlas. Ne každý chce být léčený i když my si to hodně přejeme. Výjimkou jsou malé děti. Za ně dává souhlas rodič.  Nelze léčit někoho, kdo o tom neví! Jde to jen výjimečně, a to se vždy ptám. Jsou lidé, kteří si o léčení požádají přes Vyšší Já, na nevědomé úrovni tak, že na vědomé úrovni o tom ani neví. To začne energie téct sama. Já to nijak neovlivním.  Vše je možné.

Cena za sezení je 1000,- Kč.

Místo: Albrechtičky 109

tel.: 606060966

Termín si domluvíme telefonicky, emailem nebo přes messenger .

Mé FB jméno je Silvia Feera

Jak se mi To přihodilo?

Když jsem v lednu a taky celý únor 2018 intenzivně žádala, ať si vzpomenu a opět nabydu schopnosti z hluboké minulosti, kde jsem léčila lidi na Duši i těle, neměla jsem ani tušení, oč vlastně žádám, co se bude dít, jak to bude probíhat a jak dlouho to bude trvat. Proč jsem žádala? Nevím – prostě to přišlo. Až časem mi došlo, že to, co jsem uměla a dělala v daleké minulosti, teď už stejné nebude. Ale pořád jsem někde uvnitř cítila, že to moc chci.

 Věci se tak nějak děly a já na svoji žádost zapomněla. Zdánlivě se nic nedělo, nebo jsem si to jen nedala do souvislostí. Během roku se hodně čistilo moje tělo a taky úrovně mého bytí, které běžně nevidíme, ale vnímáme je. Někdy to bylo jemné, jindy zase intenzivní, občas se to jevilo jako šílené. Pořád mi nedocházelo, že se čistím, aby mohla proudit skrze mne léčivá energie. 

Někdy koncem léta, se něco dělo na mé hlavě. Někdo mě šimral ve vlasech a prostoupila mnou moc krásná energie. Přišla chvíle blaženosti a velké vděčnosti. Ale jen do té doby, než se začala moje mysl ozývat. Co se to děje, co to je? Začala jsem se vyptávat mých průvodců, kteří jsou se mnou a pomáhají mi již dlouho. Bylo mi řečeno, že se ke mně připojily světelné bytosti z Lemurie a pomůžou mi při léčení. Bylo to moc krásné, a až tehdy mi bylo jasné, že já nebudu léčit, ale ony – skrze mne. A čištění těla se zintenzivnilo, jak jinak :))) O něco později se připojily i bytosti z Atlantídy. Taky to bylo moc krásné a šimrání ve vlasech pokračovalo denně. Vždy, když jsem je cítila, tak se na puse udělal úsměv od ucha k uchu a znáte to, moc to nejde zastavit. Ale vždy se k tomu přidala vděčnost. A já si v duchu řekla, další do party, co budou pomáhat léčit. A čas zase plynul. Pak mě požádala kamarádka, ať jsem s ní v porodnici přes noc. Děťátko už bylo na světě, maminka byla po císařském řezu, a pomoc se jí hodila. Tak jsem šla a ráda. A tam mě čekalo nejen krásné děťátko, ale s ním i úžasná energie. V přítomnosti malé Apolenky se ke mně připojily další bytosti. Už potřetí – krásná energie, blaženost, šimrání a vděčnost. Později jsem pátrala. Nejprve jsem myslela, že to jsou bytosti ze starého Egypta, ale ony se připojí až později, jak mi bylo sděleno. Tyto světýlka přišly až z doby před Lemurii. Vlastně jsou tu pořád, napříč časem. Tak to bylo překvapení. Tu energii znám, je mi blízká a to důvěrně. Laskavě se přidaly a pokračovaly v čištění mého těla i Duše. Děje se to dennodenně, je to krásné, ale někdy taky bolavé a těžké.

Až tak měsíc před mými narozeninami jsem se spokojeně koukala na film. Byl už večer. Najednou ke mně přiletěla myšlenka „tak nech už ten film a jdi léčit“ Překvapilo mě to a v ten moment film přestal být zajímavý. Dodnes si neumím vzpomenout, na co jsem se to vlastně koukala. No a moje první otázka zněla: koho mám teď léčit v tuto večerní hodinu? Nato je potřeba mít svolení od toho, koho mám léčit. Tak jsem sedla k počítači a psala jsem kamarádkám, i mojí mámě, že se něco nového zrodilo a jestli můžu začít u některé z nich. V momentě, kdy jsem si přečetla, že souhlasí, energie začala sama proudit. Energie Egyptská, se připojila v prosinci, téhoš roku. 

Uběhl nějaký ten rok a vše se mění. Píše se rok 2021. Energie které mnou do teď prostupovaly, se postupně odpojily a vše je jinak. Teď mnou proudí už jen jediná energie a to Arkturiánska. Pomalu, postupně se zvyšuje její síla. Až dosáhne plné síly, bude se dít, co se dít má.